První pomoc. / First aid.

První pomoc. / First aid.

Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé.
Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults.

Znej zásady první pomoci. / Know the principles of first aid. by VítězslavČermák on Scribd

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Prvni_pomoc_neni_nuda.