Pustověty.

PUSTOVĚTY

Církev živého Boha sbor Archa víry Příbram, Církev živého Boha sbor Praha.

Sborový výlet na Pustověty a po okolí Křivoklátska. Celkem se ušlo přes 13km,
opeklo mnoho špekáčků a buřtů v údolí Mloků, pořídilo se spoustu fotografií a
navštívili jsme rodnou ves Jaroslava Fraňka.

The Church of the Living God Corps of the Arch of Faith Pribram, the Church of the Living God of the Church of Prague.

A choir trip to Pustovety and around Křivoklátsko. Overall, it has been over 13km,
a lot of sausages and sausages in the Mloka valley, lots of photos and
we visited Jaroslav Franek’s native village.