Royal Rangers povstanou! / The Royal Rangers will rise!

Royal Rangers povstanou! / The Royal Rangers will rise!

Jedna z posledních schůzek, před omezením činnosti.
One of the afternoon meetings, before the activity is restricted.

http://www.rrpribram.cz/