Šifra./Cipher./Code.

Šifra./Cipher./Code.

V těchto dnech, kdy jste mimo školu a nemůžeme se scházet na schůzkách, jelikož je zvláštní celonárodní stav, jsem pro dnešní den, pro Vás připravil, trochu luštění. Již víte kam odpovědi posílat a také víte jaká na Vás čeká odměna.                                                                                                                                                                   Pro 19.přední hlídka Royal Rangesr připravuje ve spolupráci s Vedoucími hlídky – Atana

http://www.rrpribram.cz/schuzky/

These days, when you are out of school and we cannot meet at meetings because of the peculiar state of the nation, I have prepared a bit of a deception for you today. You already know where to send the answers and you also know what the reward is waiting for you. For 19.přední Guard Royal Rangers