Skautská kronika – Dvojka Příbram – 1968. / Scout Chronicle – Second Boy Scouts Division, Příbram – 1968.

Skautská kronika – Dvojka Příbram – 1968. / Scout Chronicle – Second Boy Scouts Division, Příbram – 1968.

Před několika roky jsem tuto kroniku měl na chvíli v rukou. A jelikož jsme v té době byl členem druhého chlapeckého skautského oddílu, mohl jsem do ní nahlédnou a pár listů z dvou set zápisů ofotografovat.

Po roce 2007, kdy jsem z Dvojky odešel, kronika spolu s dalším historickým archivním materiálem, byla skartována a navždy zničena. Stalo se tak podle směrnic Junáka o skartaci nepotřebných dokumentů.

Archív budovaný v letech 2000 – 2007, se složkami o činnosti skautských oddílů, plný kronik a fotografií, byl zlikvidován novým vedením Druhého chl. oddílu.
V archívu šlo nalézt materiály o Old skautech, kteří pracovali pro STB. Strach pak dovolil zničit cenný archív, o skautské činnosti mnoha generací dětí.

A few years ago I had this chronicle in my hands. And since we were a member of the second boys‘ scout club at the time, I could look into it and photograph some of the two hundred sheets of paper.

After 2007, when I left the Two, the chronicle, together with other historical archival material, was shredded and forever destroyed. This was done according to the Junak guidelines for shredding unnecessary documents.

The archive built between 2000 and 2007, with components on the activities of the scout troops, full of chronicles and photographs, was destroyed by the new leadership of the Second Chl. section.
The archives were able to find materials about Old Scouts who worked for STB. Fear then allowed to destroy a valuable archive, scouting activities of many generations of children.


http://www.atana.rajce.idnes.cz/skautska_kronika_-_Dvojka_Pribram_1968./

2 12 9 7

Napsat komentář