Skautská prakse. / Scouting practice.

Skautská prakse. / Scouting practice.

Skautská prakse.
Podle tabulek lesních škol Svazu Skautů Republiky Československé, sestavil bratr Dr. Velen Fanderlík.

Nakresleno za války v letech 1939 – 19..
Kdesi v Anglii byla vydána jako dar Československým skautům.
The Canadian General Council of The boy Scouts association v Ottavě 1945.

1 14

Scouting practice.
According to the tables of forest schools of the Union of Scouts of the Czechoslovak Republic, the brother of Dr. Velen Fanderlík assembled.

Drawn during the war in 1939-19 ..
Somewhere in England, it was published as a gift to Czechoslovak scouts.
The Canadian General Council of The Boy Scouts Association in Ottawa, 1945.

5 2

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Skautska_prakse%2C_1945./

 

Napsat komentář