Stavba tábora Vystrkov 29.6. až 3.7.2019. / Vystrkov Camp Construction.

Stavba tábora Vystrkov 29.6. až 3.7.2019.

V sobotu 29.6.2019 proběhla další úspěšná stavba letního tábora pro mnoho dětí a jejich vedoucí.
Tábořiště je na Orlické přehradě v lese, obklopené jezerní vodou ze tří stran.
Děkuji tímto všem účastníkům stavění, každý se zapojil do práce, tak jak mohl a uměl.
Letos jsme pořídili nový stan pro kuchyni. A šest nových celt na podsadové stany.
Stavba samotná byla poměrně rychlá a už v sobotu odpoledne mohli přijet první táborníci. Drobné dodělávky se uskutečňovali tak jak bylo potřeba.
Počasí je ideální na koupání v Orlické přehradě, teplota vzduchu ve stínu se pohybuje od 25°C do 37°C.
V tuto chvíli tam táboří vodní skauti z přístavu Dub – Všenory.

Atana

Vystrkov Camp Construction 29.6. to 3.7.2019.

Another successful summer camp construction for many children and their leaders took place on Saturday, June 29, 2019.
The camp is on the Orlík Dam in the forest, surrounded by lake water on three sides.
Thank you to all the builders, everyone has been involved in the work as he could and could.
This year we bought a new tent for the kitchen. And six new tarpaulins for the tents.
The building itself was quite fast and the first campers could arrive on Saturday afternoon. Minor finishes were done as needed.
The weather is ideal for swimming in the Orlík Dam, the air temperature in the shade is between 25 ° C and 37 ° C.
At this point, water scouts from the port of Dub – Všenory camp there.

Atana