Táborová káva. / Camp coffe.

Táborová káva. / Camp coffe.

Táborová káva.
https://www.facebook.com/CadernoDoChefeEscoteiro

Příprava Kávy může být rozdílná, vyzkoušejte tento způsob.
Na rozdíl od všech ostatních způsobů přípravy dobrého šálku, kdy používáme vodu ve vařícím stavu. A zaléváme Kávu v šálku, můžeme totéž udělat přímo v konvici. Avšak naopak.
Do vařící vody přidáme Kávu, sice se zpění a vytvoří hrudky, tomu však odpomůžeme přidáním několika dřevěných uhlíků.
To způsobí, že Káva z vrcholu prochází dekantačním procesem, tj. oddělení kapalné a pevné části. Na dně se vytvoří nám známý lógr. Do šálků potom naléváme dobrou čistou Kávu. Lze dochutit, podle našeho vkusu.

Vzdělávací web, Portugalských skautů.

Camp coffee.
https://www.facebook.com/CadernoDoChefeEscoteiro

Coffee preparation can be different, try this method.
Unlike all other ways of preparing a good cup when we use boiling water. And we brew Coffee in a cup, we can do the same in the kettle. However, on the contrary.
We add coffee to the boiling water, although it crumbles and creates lumps, but we can do so by adding a few wooden coals.
This causes coffee from the top to undergo a decantation process, ie the separation of the liquid and the fixed part. The well-known lógr is created at the bottom. We then pour good cup of coffee into the cups. It can make us feel good, according to our taste.

Educational website, Portuguese Scouts.

http://www.facebook.com/CadernoDoChefeEscoteiro

kafe

Napsat komentář