Čas. / Time.

Čas Jsou určité věci, které tady na Zemi musí proběhnout, mají svojí posloupnost a jdou tak na vrub mnohým moudrým lidem. Jejich cílem, těch věcí, není lidem škodit ale poučit je. Li...
Read More

Cesta. / Road.

Cesta V životě každého člověka nastanou okamžiky, kdy jeho cesta, po které se snaží jít rovně a nevybočovat ze společenských mantinelů, náhle změní nebo ztratí svůj směr. Důvode...
Read More