Tajemný stroj. / Mysterious machine.

Tajemný stroj. / Mysterious machine.

Dekontaminace staré poškozené části. Delaborace a následně se bude instalovat nová část reaktoru.
Decontamination of an old damaged part. De-planting and subsequently installing a new reactor.