Timbersports na Nováku. / the Timbersports event in Novak.

Timbersports na Nováku. / the Timbersports event in Novak.(pond)

30.8. 2021

Royal Rangers – 19. přední hlídka Příbram. – Zapojili jsme se do akce Timbersports na Nováku. Děti i rodiče si mohli vyzkoušet naše lodě (financované s přispěním Města Příbram), vyrobit náramek nebo zkusit šikovnost při zatloukání hřebíků.

Royal Rangers – 19th Front Patrol Pribram. – We participated in the Timbersports event in Novak. (pond) Children and parents could try our boats (financed with the help of the City of Příbram), make a bracelet or try their hand at nailing.