Totemová a kmenová zvířata. / Totem and tribal symbols – animals.

Totemová a kmenová zvířata. / Totem and tribal symbols – animals.

Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé.
Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults.

Vyprávěj o kmenovém-vých  zvířatech, jaký mají význam v přírodě, vlastnosti, báje, povídky, symbolika zvířete, apod. Před celým kmenem. Minimálně deset minut.
Talk about tribal animals that are important in nature, features, beauties, stories, animal symbolism, etc. Before the whole tribe. At least ten minutes.

O – 01: Totemová a kmenová zvířata. / Totem and tribal symbols – animals. by VítězslavČermák on Scribd