Úklid tábora po letních prázdninách. / Cleaning the camp after the summer holidays.

Úklid tábora po letních prázdninách. / Cleaning the camp after the summer holidays.

Každoročne přichází doba, kdy se na konci letních prázdnin, uklidí vše co se postavilo na tábořišti.
Letos se letního tábora celkem účastnilo odhadem 150 dětí a 50 dospělých, v několika turnusech.
Skautský oddíl, oddíl bojových sportů, Royal Rangesr, rodinné tábory.
Zde jsou fotografie z rozebírání podsadových stanů, nakládání a prázdné tábořiště.

Every year comes the time when at the end of the summer holidays, everything that was built at the camp is cleaned up.
This year, a total of 150 children and 50 adults took part in the summer camp, in several shifts.
Scout squad, martial arts squad, Royal Rangesr, family camps.
Here are photos from the dismantling of subsoil tents, loading and an empty campsite.