Umíte šifrovat? / Can you encrypt?

Umíte šifrovat? / Can you encrypt?

Znej deset druhů šifer a uměj je použít „T – 54“
You know ten types of ciphers and you can use them „T-54“

Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé.
Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults.

 

ORLÍ PERO – Deset Šifer – T – 54 by VítězslavČermák on Scribd

http://www.atana.rajce.idnes.cz/SIFROVANI_Encryption/