Uvařená svačina. / Cooked snack.

Uvařená svačina. / Cooked snack.

8. 10. 2021
Již druhou schůzku trénujeme a připravujeme se ke složení podmínek, pro získání odborky Oheň. Dnešním naším hlavním úkolem bylo uvařit párky k svačině.
Napřed jsme se domluvili kdo, co bude dělat. Kdo bude nosit dříví, kdo postaví trojnožku pro kotlík a tak podobně. Nakonec všichni dělali všechno. Avšak i dnes se podařilo oheň roznítit a párky skutečně uvařit.
V průběhu vaření se hrála jedna akční běhací hra. Po jejím skončení zavládla skvělá nálada. Párky s chlebem a jen s hořčicí, každému chutnali.
Další chvíle schůzky patřily slovu z písma a hrám.
Zítra, v sobotu na nás čeká jednodenní výprava, do jednoho lomu nedaleko Podlesí.
19. přední hlídka Royal Rangers, Příbram

 

Cooked snack.
8. 10. 2021
We are already training the second meeting and we are preparing to pass the conditions for obtaining the Fire department. Today’s main task was to cook sausages for a snack.
First we agreed who will do what. Who will carry the wood, who will build a tripod for the cauldron and so on. In the end, everyone did everything. However, even today the fire was lit and the sausages were actually cooked.
One action running game was played during cooking. After her, a great mood prevailed. Sausages with bread and only mustard, everyone tasted.
The next moments of the meeting belonged to the word of writing and games.
Tomorrow, Saturday, a one-day expedition awaits us, to a quarry near Podlesí.
19th Front Patrol Royal Rangers, Pribram