Vánoce v Církvi. / Christmas in the Church.

Vánoce v Církvi. / Christmas in the Church.

Vánoční shromáždění, Církev Živého Boha, sbor Archa víry – Příbram.23.12.2018
Vánoční shromáždění sboru bylo mimořádně vydařené a pokud by byla možnost, pokračovalo by ještě v tuto dobu. Krátké kázání o narození Ježíše Krista, (Lukáš 2), vystřídala divadelní scénka, předvedená dětmi z nedělky, na téma -Vánoční.
Nadílka dárků pod Vánočním stromečkem na sebe nenechala dlouho čekat, každý chlapec a dívka byli obdarováni nejen rodiči, ale i kamarády.

Christmas congregation, Church of the Living God, Arch of Faith – Příbram.23.12.2018
The Christmas congregation of the congregation was exceptionally successful, and if it were possible, it would continue at this time. The short sermon on the birth of Jesus Christ, (Lukas 2), replaced the theater scenes, performed by children from the Sunday, on the theme of Christmas.
The gift of gifts under the Christmas tree did not take long to wait, each boy and girl were given not only to their parents but also to their friends.