Vánoční Zoo. / Christmas Zoo.

Vánoční Zoo. 28.12.2018 / Christmas Zoo.

Tradiční výprava vždy v závěru roku do Pražské Vánoční Zologické zahrady. celý den je věnován prohlídce Zoo a vybraných expozic.
Traditional design always at the end of the year to the Prague Christmas Zoo. the whole day is dedicated to the tour of the Zoo and selected expositions.