Volné chvíle vyplň hrou. / Fill your free time with a game.

Volné chvíle vyplň hrou. / Fill your free time with a game.

Barevné kostičky – v každé z tabulek spojte
stejně barevné kostičky čárou tak, aby se čáry nekřížily s čárami od ostatních kostiček
a rovněž nesmí procházet jinými barevnými kostičkami

http://sova.osjak.cz/2020/

Colored cubes – connect in each of the tables
equally colored cubes with a line so that the lines do not intersect with the lines from the other cubes
and must also not pass through other colored cubes

Tabulku s kostičkami můžeš vytvářet i sám,jak budeš potřebovat.
Table with cubes can also create your own as you need.