Vraní skála – film. / Crow rock – film.

Vraní skála – film. / Crow rock – film.

Krátký film z vyhlídky na Vraní skále u města Zdice.
A short film from the viewpoint of the Crow rock near city Zdice.