Výlet na Vraní skálu u Zdic. / Trip to Crow Rock near Zdice.

Výlet na Vraní skálu u Zdic. / Trip to Crow Rock near Zdice.

Výlet na Vraní skálu u Zdic. 18.8. 2021.
19. přední hlídka Royal Rangers uskutečnila v rámci příměstského tábora, který rovněž pořádá, celodenní výlet na Vraní skálu u Zdic.
V průběhu výletu se děti seznámily s několika rostlinami a stromy, hráli se tradiční i neobvyklé hry. Rychlost pochodu nebyla velká a to všem dávalo čas, výlet si užít.

Trip to Crow Rock near Zdice. 18.8. 2021
As part of the suburban camp, which is also organizing, the 19th Royal Rangers took a full-day trip to Crow Rock near Zdice.
During the trip, the children got acquainted with several plants and trees, traditional and unusual games were played. The speed of the march was not great and it gave everyone time to enjoy the trip.