Výprava k vrchu – Jezero. / The expedition to the top – Lake.

Výprava k vrchu jezero u Trhových Dušnik.

Výprava se uskuteční dne 22. 6. 2019, sraz na parkovišti u Hvězdičky (nedaleko hřbitova) v 9,00h. Jdeme pěšky na Jezero a taky tak zpět. Návrat na stejné místo v 17,00h.

Nezapomeň na pláštěnku, dobré boty, krátké kalhoty, zápalky, ešus, lžíci a nůž, čepici na hlavu, oddílovou výbavičku (deník, tužka, uzlovačka, nůž, šátek). Věci na koupání – ručník, plavky.

Jídlo na celý den: třeba buchty, k obědu se budete snažit uvařit polévku, takže vezmi suroviny na Gulášovku, domluv se s družinou co kdo vezme. Jinak sušenky a podobné laskominy jak pro sebe tak i pro kamarády. Množství chleba dle sebe, minimálně litr vody na vaření. Plus pití. V případě špatného počasí zajištěn náhradní program a možnost dřívějšího návratu.

Další informace u vedoucího oddílu – Pavla Kupečka. 777 667 283

A trip to the top of the lake near Trhove Dusnik.

The expedition will take place on June 22, 2019, meeting at the parking lot at Hvezdicka (near the cemetery) at 9.00h. We walk to Lake and back too. Return to the same place at 17.00h.

Don’t forget the raincoat, good shoes, shorts, matches, mess, spoon and knife, cap on head, sectional kit (diary, pencil, knotter, knife, scarf). Bathing stuff – towel, swimsuit.

Food for the whole day: for example, buns, for lunch you will try to cook soup, so take the ingredients for Goulash, make arrangements with the party to take. Otherwise, biscuits and similar delicacies both for themselves and for friends. The amount of bread by yourself, at least a liter of cooking water. Plus drinking. In case of bad weather, a replacement program and the possibility of early return are provided.

More information at the head of the club – Pavel Kupecek. 777 667 283