Výprava na Vraní skály. / Expedition Crow rocks.

Výprava na Vraní skály. / Expedition Crow rocks.

Výprava se uskutečnila v sobotu 8.9.2018. Cílem výpravy bylo připravit trasu pro 19.ph. Royal Rangers z Příbrami.
Vraní skály se nacházejí v Brdském pohoří. Obklopené velmi krásným lesem a impozantní přírodou. Přímo z vrcholu skal je možno vidět několik vesnic, hradů a i velkou část Čech. Celková délka trasy je 14 km.

The expedition took place on Saturday 8.9.2018. The aim of the expedition was to prepare the route for the 19th century. Royal Rangers from Příbram.
The rocks are found in the Brdy Mountains. Surrounded by a very beautiful forest and impressive nature. Right from the top of the rocks you can see several villages, castles and a large part of Bohemia. The total length of the route is 14 km.

http://www.brdy.info/kapitoly/vrani_skala.php