Výprava s přáteli do ZOO Prahy. / Excursion with friends to Prague ZOO.

Výprava s přáteli do ZOO Prahy. / Excursion with friends to Prague ZOO.

Tradiční výprava vždy v závěru roku do Pražské Vánoční Zologické zahrady. celý den je věnován prohlídce Zoo a vybraných expozic.
Traditional design always at the end of the year to the Prague Christmas Zoo. the whole day is dedicated to the tour of the Zoo and selected expositions.

Více obrázků najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures can be found on the TOMATO web portal. The link below.

https://atana.rajce.idnes.cz/Vanocni_Zoo_Praha_16.12.2017/

Napsat komentář