Vyzkoušejte si. / Try it.

Vyzkoušejte si. / Try it.

Jedna dovednostní soutěž, potřebujeme k tomu brčko s kloubem a pingpongový míček, případně nafukovací balónek.
Brčko ohneme v kloubu do pravého úhlu a foukáme do delší části brčka. Nad kratší část z níž vychází vzduch umístíme pingpongový míček – nafukovací balónek.
První soutěž : zvládnout udržet míček v proudu vzduchu, kdo déle, kdo dřív.
Druhá soutěž : zvládnout ujít několik metrů s míčkem v proudu vzduchu.
Námět převzat ze vzdělávacího pořadu pro děti. :שווה לנסות – Vyzkoušejte si.

One skill competition, we need a joint with a knuckle and a ping-pong ball, or an inflatable balloon.
The bitch bends in the joint at the right angle and blows into the longer part of the straw. Above the shorter portion of the air, we place a ping-pong ball – an inflatable balloon.
First competition: manage to keep the ball in the air stream, who longer, who earlier.
Second competition: manage to miss several meters with a ball in the air stream.
The theme is taken from the educational program for children. : שווה לנסות – Try it.

Napsat komentář