Začátek výroby krystalů soli. / Beginning of the production of salt crystals.

Začátek výroby krystalů soli. / Beginning of the production of salt crystals.

Ve sborové nedělce, starší chlapci začali s výrobou krystalů soli. ( NaCl ).
Po čase uvidíme jak se jim dílo povedlo.

Silně nasycený solný roztok. NaCl. Highly saturated brine. NaCl.

In the chorus Sunday, older boys began producing salt crystals. (NaCl).
Over time, we will see how the work succeeded.