Zkouška na OHEŇ. / FIRE test.

Zkouška na OHEŇ. / FIRE test.

1.10. 2021
Dnešní schůzka 19. přední hlídky Royal Rangers, Příbram, byla z větší části věnována ohni. Kluci a dívky se dozvěděli, jak a kde mohou oheň rozdělávat, a v rámci soutěže dokonce drobné ohýnky byli, zažehnuty.
Kameny okolo ohnišťat byli nalezeny nedaleko, větvičky a Březovou kůru z padlé Břízy poskytl nedaleký lesík.
Další schůzka a i jednodenní výprava bude tomuto živlu věnována. Na závěr děti získají odznak za splnění této užitečné znalosti – odborky.
Úplný začátek schůzky byl věnován vyhodnocení uplynulého měsíce a tak diplomky a drobné ceny putovali ke svým novým majitelům.
Počasí nám všem přálo, slunečno, jasná obloha a vánek.

19. přední hlídka Royal Rangers Příbram

http://www.rrpribram.cz

FIRE test.
1.10. 2021
Today’s meeting of the 19th Royal Patrol Front, Pribram, was largely dedicated to the fire. The boys and girls learned how and where they could start a fire, and even small fires were lit during the competition.
Stones around the hearths were found nearby, twigs and birch bark from the fallen birch were provided by a nearby grove.
Another meeting and a one-day expedition will be dedicated to this element. In the end, children will receive a badge for fulfilling this useful knowledge – experts.
The very beginning of the meeting was dedicated to the evaluation of the past month, so the diplomas and small prizes went to their new owners.
The weather wished us all, sunny, clear skies and breezes.

19th Front Patrol Royal Rangers Pribram

 

www.rrpribram.cz