Bibaged / Posel

Bibaged – Mohawků – občasník, zpravodaj, posel.

4. skautský chalpecký oddíl Mohawk – Příbram
Svaz skautů a skautek České republiky

Časopis byl vydán jen v několika číslech. Pak se oddíl vrátil k časopisu Ondaqua.
The magazine was published in just a few numbers. Then he returned to the magazine section Ondaqua

Bibaged – Mohawk – Interviewer, Newsletter, Messenger.
4th scout troop Mohawk – Příbram
Association of Scouts and Boys of the Czech Republic