Březen nejen do klubovny vlezem. / I’m going to the clubhouse in March.

Březen nejen do klubovny vlezem. / I’m going to the clubhouse in March. 

Čtvrtý Březen roku dva tisíce dvacet dva.
Je pátek, trochu chladný, ale to nám opět nevadí.
Napřed po nástupu, hrajeme na plácku za školou
Hru s míčky a nejen tu.
Když už se začalo ještě více ochlazovat a stmívat, jdeme do klubovny. Tam na nás čekalo spoustu nářadí a také ne jedna hra. První byla Kimovka. Napsat co si pamatujeme, pak ještě jedna podobná a to už zpíváme chválu, při níž si můžeme zařvat. Doma si zařvat nemůžeme a ve škole taky ne. To by byl průšvih.
Domu ze schůzky se nám ani nechce, ale sejdeme se příští opět týden.

The fourth of March, two thousand and twenty-two.
It’s Friday, a little cold, but we don’t mind again.
First after the start, we play on the slap behind the school
A game with balls and not only here.
When it got colder and darker, we went to the clubhouse. There were a lot of tools waiting for us and not one game. The first was Kimovka. Write what we remember, then another similar one and we are already singing praise, during which we can shout. We can’t shout at home and neither can we at school. That would be a mess.
We don’t even want home from the meeting, but we’ll meet again next week.

https://www.facebook.com/100020516720145/videos/493917585571637/

fotografie pořídili velitelé hlídky RR
photos taken by RR patrol commanders