Já jsem já, a kdo jsi ty!

Posted on
Já jsem já, a kdo jsi ty! Když jsem měl možnost dotýkat se oblečení Židovských dětí, kteří byli v Terezíně a pak i v dalších vyhlazovacích táborech, vnímal jsem skutečné životn...
Read More

Jitro. / Morning.

Posted on
Jitro 2 Samuelova 23 / 4 je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdo? Sám verš nám napovídá, Ježíš Kristus...
Read More

Požehnání / Blessing

Posted on
Požehnání. Požehnání není dar, požehnání od Otce si nemůžeme zasloužit skutky, požehnání je nám v Kristu dáno. Požehnáním jsme obohaceni bez trápení a starostí (Př 10/22). V p...
Read More

Doruč se. / Come on.

Doruč se. / Come on. Doruč se. Co je na tomto světě nejvzácnější, nejcennější, nejdražší? Svět Ti odpoví: zlato, drahé kameny, peníze, bohatství v majetku. Boží království Ti po...
Read More