Astronomie – Astronomy

Posted on
Astronomie – Astronomy Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé. Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults. ORLÍ PE...
Read More

Fotky ptáků. / Bird photos.

Posted on
Pořiď pět kvalitních snímků ptáků, ne domácích. O-31. Get yourself five quality images of birds, not pets. O-31 Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dos...
Read More