CHEEKYJAY – blog o přírodě. / CHEEKYJAY – A blog about nature.

CHEEKYJAY – blog o přírodě. / CHEEKYJAY – A blog about nature.

Dnes bych Vám rád představil jedny skvělé stránky. Jsou zaměřené na přírodu, najdete zde nejen popis čehokoliv z přírody, ale i spoustu návodů na činnost.

Today I would like to introduce some great sites. They are focused on nature, you can find here not only a description of anything from nature, but also a lot of activity guides.

http://www.cheekyjay.com/

http://www.facebook.com/cheekyjay.blog/posts/977967888994817

Obrázky jsou převzaté z výše uvedených stránek.
Images are taken from the above pages.