Dnes jsme vládli kladivem! / Today we ruled with a hammer!

Dnes jsme vládli kladivem! / Today we ruled with a hammer!

Slavný to pátek 18.3. 2022, vládu nad hřebíkem převzalo kladivo.
3li jsme na Ponorku a tam naším hlavním dnešním úkolem bylo vytvořit z hřebíků naše jméno do dřevěných destiček. Napřed své jméno na tu destičku tiskace napíšete, pak si vyznačíte body, kam zatlučete hřebík. Ale má to svoje „ale“, ten hřebík nemůžete do destičky zatlouct úplně. Jelikož okolo hřebíků pak budete omotávat provázek.
Takže někdo vytvářel destičkové jméno z hřebíků a jiní vytvářeli své jméno z latěk, vrutů za pomoci pilky, akuvrtačky a své šikovnosti.
Ti nejlepší z nás svoje dílo dokončili a vzali si je pak domu. Ostatní dokončí práci na další schůzce.
Než jsme se rozešli do svých domovů, hrajeme hry, učíme se křičet osobní zájmena z jazyka Hebrejského a taky zpíváme chvály.
Na závěrečném nástupu se dozvídáme další informace k výpravě, která bude příští týden, a pak už se loučíme.

https://www.rrpribram.cz/?fbclid=IwAR3rs0pj-vFPheCnVveT8pX55MeUyNs48vVcSeJHngpB443bcbEOZ5C5N0k

Today we ruled with a hammer!

Famous on Friday 18.3. In 2022, the nail was ruled by a hammer.
We went to the Submarine and there our main task today was to make our name from nails into wooden boards. First you write your name on the printing plate, then you mark the points where you drive the nail. But it has its „buts“, you can’t punch that nail completely. As you will then wrap a string around the nails.
So some created a plate name from nails and others created their name from slats, screws with a saw, a cordless drill and their dexterity.
The best of us finished their work and then took them home. The others will finish work at the next meeting.
Before we leave for our homes, we play games, learn to shout personal pronouns from the Hebrew language, and also sing praises.
At the final start, we learn more information about the expedition, which will be next week, and then we say goodbye.