Doly města Příbrami. / Mines of Pribram.

Doly města Příbrami. / Mines of Pribram.

Od pradávna každou potřebu člověka provázel kovový předmět. Ať už určený k obdělání pole, ke kácení a úpravě dřeva, nebo jen k ozdobení vlasů ženy. Kov se ve velké většině a v různé podobě těžil i z velkých hloubek. V našem městě Příbrami byli a doposud jsou pozůstatky po těžbě jak stříbra, olova a jiných rud. Tak i po těžbě rud uranových.

Zde na obrázcích získaných z internetu a z naučných knih, uvádím několik historických, dnes už uzavřených dolů. 

další fotografie jsou z Facebooku od Jiří Jiroušek. http://www.nebeske.cz

pribram5 jama-jarosovka

 

 

 

 

 

 

dul-ferdinandka

 

 

 

 

 

 

From ancient times, every need of a man was accompanied by a metal object. Whether for field cultivation, woodcutting and woodworking, or just for decorating a woman’s hair. Metal has also benefited from great depths in the vast majority and in various forms. In our town of Pribram there have been and still are remnants of extraction of silver, lead and other ores. So even after the extraction of uranium ores.

Here, in pictures taken from the Internet and from educational books, I have several historic, already closed mines.

Více obrázků najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures can be found on the TOMATO web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Doly_mesta_Pribrami./

Napsat komentář