Hmyz na Letním táboře. / Insects at summer camp.

Hmyz na Letním táboře. / Insects at summer camp.

Na letním táboře lze najít velké množství hmyzu. Letos se mi v průběhu prací podařilo vyfotografovat jen tři zástupce této říše.
A large number of insects can be found at the summer camp. This year, during my work, I managed to photograph only three representatives of this empire.

Sršeň Asijská

Babočka Admirál

Tesařík Piluna