Izrael 27.2. až 7.3. 2020 – část druhá. (1 – 3.3. 2020) Part Two.

Izrael 27.2. až 7.3. 2020 – část druhá. (1 – 3.3. 2020)       Part Two.

1.3. 2020 Samaří, Hora Gerizim, Hora Kabir, Oáza ein Gedi a nultý metr nad mořskou hladinou
2.3. 2020 Mrtvé moře, Jordán, prodejna Tamar B-kraf, Korozaim, Hazor
3.3. 2020 Safed, plavba po Galilejském moři, kibuc Naot, fanův palác a druhý pramen Jordánu

1.3. 2020 Samaria, Mount Gerizim, Mount Kabir, Oasis ein Gedi and zero meter above sea level
2.3. 2020 Dead Sea, Jordan, Tamar B-kraf shop, Korozaim, Hazor
3.3. 2020 Safed, cruise on the Sea of Galilee, kibbutz Naot, fan’s palace and second source of Jordan