Kouřové otisky listů. / Smoke imprints of leaves.

Kouřové otisky listů. / Smoke imprints of leaves.

Orlí pera, Drobné, nebo složitější zkoušky a dovednosti pro děti i dospělé.
Eagle feathers, small or complex testing and skills for children and adults.

ORLÍ PERO_O – 38 // Kouřové otisky listů / Smoke prints of leaves by VítězslavČermák on Scribd