Les. / Forest.

Les. / Forest.

Les, bohatství každého národa. I v našem lese okolo letního tábora je spousta skvělých a krásných míst. A také letos, jsem ve volných chvílích, pořídil několik fotografií rostlin a stromů.

Forest, the wealth of every nation. Even in our forest around the summer camp there are lots of great and beautiful places. And also this year, I’ve taken some photos of plants and trees in my spare time.