Malování na Ringoturnaji. / Painting on Ringoturnaji. / ציור על משחקים.

Malování na Ringoturnaji. / Painting on Ringoturnaji. / ציור על משחקים.

Na Ringoturnaji v Křižanově, bylo jedním z doprovodných programů i malování pomocí Akvarelových pastelek.
Této činnosti se zúčastnilo v průběhu turnaje na 200 dětí z 541 účastníků.
Zde je malá část kreseb, které si děti nechtěli odnést sebou domu.
Kresby vyjadřují to s čím se dítě většinou setkává, co zná a též fantazii.

At the Ringoturnaj in Krizanov, one of the accompanying programs was painting with watercolor crayons.
200 children out of 541 participants took part in this activity during the tournament.
Here is a small part of the drawings that the children did not want to take home.
The drawings express what the child usually encounters, what he knows and also his imagination.

בטורניר הטבעות בקריז’אנוב, אחת התוכניות הנלוות הייתה ציור בעפרונות צבעי מים.
200 ילדים מתוך 541 משתתפים לקחו חלק בפעילות זו במהלך הטורניר.
הנה חלק קטן מהציורים שהילדים לא רצו לקחת הביתה.
הציורים מבטאים את מה שהילד נתקל בדרך כלל, את מה שהוא יודע וגם