Nevidtelná police na knihy. / Invisible bookshelves.

Vytvořit netradiční polici, je opravdu těžký oříšek.

Avšak jeden nápad tu je.
Převzato z časopisu Boys life.
Creating a non-traditional shelf is a really hard nut.
But one idea is here.
Taken from Boys Life.

https://boyslife.org/