„Pod Davidovou hvězdou.“ – ilustrace / „Under David’s Star.“ – illustration

„Pod Davidovou hvězdou.“ – ilustrace / „Under David’s Star.“ – illustration

Kompletní soubor ilustrací ke knize, „Pod Davidovou hvězdou.“
Najdete na webovém portálu Rajče.

A complete set of illustrations for the book, „Under David’s Star.“
You can find it on the Tomcat web site.