Políčka / Field

Políčka / Field

Políčka – drobné úkoly určené pro herní a dovednostní odpoledne – dopoledne, kdykoliv. Lze změnit jakýkoliv úkol, přidat, ubrat. Lze vytvořit úkoly z témat:
Skauting, Woodcraft, příroda, technika, sport, historie, apod.
Úkoly jsou napsané na kartičkách, nebo jinak interpretovány.
Políčka – byla součástí celoroční hry Vzhůru do Kanady Seigu. Hru hrál skautský oddíl Mohawk – Příbram v letech 2012 / 2013.

Field – small tasks for gaming and skill afternoons – in the morning, anytime. Any task can be changed, add, subtract. You can create tasks from the themes:
Scouting, woodcraft, nature, technique, sport, history,
Tasks are written on cards or otherwise interpreted.
Field – was part of Seigu’s up-and-coming play for Canada. The game was played by the Scout Club Mohawk – Příbram in 2012/13.

Mohawk - Žlutý vlk.