Přestavba parního kotle. / Reconstruction of a steam boiler.

Přestavba parního kotle. / Reconstruction of a steam boiler.

Přestavba parního kotle z uhlí na biomasu – dřevní štěpku. Rok 2019. 45t přehřáté páry 440Celsia. Příbram.
Conversion of a steam boiler from coal to biomass – wood chips. Year 2019. 45t superheated steam 440Celsius. City Pribram. Czech republik.