Přírodovědná soutěž. / Natural Sciences and other issues.

Přírodovědné i jiné otázky.

autorem otázek je skautský oddíl „K-3“ , KRNOVSKÁ TROJKA.

krnov.svazskautu.cz

 

 1. Kterému z následujících ptáků je nejvíce podobný výr?

1 – sově

0 – papouškovi

2 – pštrosovi

 1. Mezi jaké šelmy patří hyena?

1 – kočkovité

0 – hyenovité

2 – psovité

 V původním znění testíku byla ovšem chybička a ani jedna z odpovědí nebyla správná. Omlouvám se.  

 1. Jak říkáme náplni buchet ze švestek?

1 – povidla

0 – slivovice

2 – tvaroh

 

 1. Co je los?

1 – ryba, příbuzný jesetera

0 – pták, příbuzný ledňáčka

2 – savec, příbuzný jelena

 1. Čím otrávila zlá královna Sněhurku?

1 – polárkovým dortem

0 – jabkem

2 – jahodami

 1. Jak se říká orgánům, které odlišují samečky a samičky?

1 – gonádní

0 – pohlavní

2 – vylučovací

 1. Když je bouřka, dostane se k naším smyslům dříve

1 – blesk

0 – hrom

2 – je to nastejno

 1. Co má v osobním znaku Batman?

1 – krysu

0 – výra

2 – netopýra

 1. V okolí kterého pólu žijí lední medvědi?

1 – severního

0 – jižního

2 – nežijí u pólů, ale poblíže rovníku

 

 1. Rodí želva živá mláďata?

1 – ano

0 – ne, želva se množí podélným dělením

2 – ne, mláďata se líhnou z vajíček

 1. O kterých ptácích se vžilo tvrzení, že strkají před nebezpečím hlavu do písku?

1 – o vrabcích

0 – o pštrosech

2 – o tukanech

 1. Kde má leknín, kvetoucí na vodě, svoje kořeny?

1 – v bahně

0 – volně se vznášejí ve vodě

2 – leknín nemá kořeny

 

 1. Dnešní světadíly

1 – vznikly rozdělením jedné velké původní prapevniny

0 – vznikly pospojováním mnoha ostrovů

2 – postupně se vynořily z pod hladiny oceánu

 1. Jak se jmenuje nejdelší rovnoběžka na zeměkouli?

1 – nultý poledník

0 – obratník

2 – rovník

 1. První živé organismy na Zemi se objevily

1 – v moři

0 – v lávě vyvržené sopkami

2 – v pralesích

 1. Kdo žil na Zemi z následujících živočichů nejdříve?

1 – želvy

0 – ještěři

2 – ramapithecové

 1. Který z nerostů je kromě živce a slídy součástí žuly?

1 – sůl kamenná

0 – diamant

2 – křemen

 1. Které bylo životní prostředí ichtyosaurů?

1 – voda

0 – vzduch

2 – souš

 1. Co jsou mokasíny?

1 – indiánská obuv

0 – obuv používaná pračlověkem v době neolitu

2 – speciální gymnastická obuv

 1. Která planeta naší sluneční soustavy je Slunci nejblíže?

1 – Mars

0 – Venuše

2 – Merkur

 1. Jak se jmenují vědci zkoumající hvězdy?

 

1 – astrologové

0 – astronauti

2 – astronomové

 1. Ve kterém našem pohoří najdeš Harrachov a Luční boudu?

1 – v Jizerských horách

0 – v Krkonoších

2 – v Orlických horách

 1. Kolik národních parků má Česká republika?

1 – dva

0 – tři

2 – čtyři

 1. Kterému našemu jehličnatému stromu rostou šišky vztyčené jako svíčky?

1 – smrku

0 – modřínu

2 – jedli

 1. Co se slaví druhou květnovou neděli?

1 – Den matek

0 – Den Země

2 – Den stromů

 1. Které z následujících zvířat patří mezi obojživelníky?

1 – žáby

0 – užovky

2 – hroši

 1. Ve kterém lese pobýval pohádkový loupežník Rumcajs?

1 – v Rynholci

0 – na Kamýku

2 – v Řáholci

 1. Kde si staví bobr své obydlí?

1 – na potocích a menších řekách

0 – hloubí nory na hrázích rybníků

2 – staví si hnízdo v rákosí

 1. Kolik druhů hmyzu se odhaduje, že žije na Zemi?

1 – asi 100 000 druhů

0 – asi milion druhů

2 – asi miliarda druhů

 1. Menší černý pták se žlutým zobákem, který pojídá žížalu bude asi

1 – kos

0 – datel

2 – bažant

 1. Strom s ostrými trny a vonnými květy bude zřejmě

1 – borovice

0 – bříza

2 – akát

 1. Z následujích ryb se na první pohled nejvíce hadu podobá

1 – úhoř

0 – štika

2 – neónka

 1. Za vbodnutí svého žihadla do naší ruky zaplatí svým životem

1 – vosa

0 – včela

2 – sršeň

 1. Smetánka lékařská má barvu květu

1 – modrou

0 – červenou

2 – žlutou

 1. Jako letní měsíce označujeme

1 – květen, červen, červenec

0 – červen, červenec, srpen

2 – srpen, září, říjen

 1. Pták, který se vznáší na konci února vysoko nad poli a zpívá bude možná

1 – tučňák

0 – skřivan

2 – káně

 1. Sleď je ryba

1 – sladkovodní

0 – akvarijní

2 – mořská

 1. Mlok patří mezi

1 – ryby

0 – obojživelníky

2 – hady

 1. Krtek žije většinu svého života

1 – v podzemí

0 – ve vodě

2 – na stromě

 1. Který savec je nejrychlejší na světě

1 – člověk

0 – kůň

2 – gepard

 1. Který hmyz přenáší nemoc zvaná malárie?

1 – mouchy domácí

0 – moskyti

2 – mravenci

 1. Čím je pokryto tělo kapra?

1 – srstí

0 – peřím

2 – šupinami

 1. Jak říkáme vajíčkům ryb?

1 – jikry

0 – ovuly

2 – spermie

 1. Na kolika planetách sluneční soustavy je zaznamenán život?

1 – na jedné

0 – na třech

2 – na sedmi

 1. Jak se říká mláděti laně?

1 – hříbátko

0 – koloušek

2 – jelínek

 1. Co se získává ze semen slunečnice?

1 – olej

0 – vosk

2 – inkoust

 1. Ve kterém měsíci začíná jaro?

1 – v březnu

0 – v dubnu

2 – v květnu

 1. Co je orgánem zraku?

1 – ucho

0 – žaludek

2 – oko

 1. Jak se říká velké skupině pohromadě letících ptáků?

1 – roj

0 – stádo

2 – hejno

 1. Když létají ptáci nízko nad zemí, jaké lze očekávat počasí

1 – slunečné

0 – větrné

2 – deštivé

 1. V potravě ježka převládá

1 – hmyz, červi, ale i drobní obratlovci

0 – jablka a mrkev

2 – med a šťávy z květů

 1. Strom se od keře liší tím, že

1 – mu neopadávají listy

0 – má kmen

2 – roní pryskyřici

 1. Která barva je společná velké většině rostlin

1 – modrá

0 – bílá

2 – zelená

 1. Když jdeš v poledne za svým stínem, pak míříš

1 – na jih

0 – na sever

2 – v poledne nemůže být stín

 1. Věda zkoumající rostliny se nazývá

1 – greenologie

0 – morfologie

2 – botanika

 1. Kde najdeme souvratě?

1 – v lesích

0 – na polích

2 – na náměstích

 1. Kdo nepatří k sobě?

1 – klisna a hřebec

0 – kráva a býk

2 – koroptev a bažant

 

 1. Z čeho se vyrábí hedvábí?

1 – ze smotků bource morušového

0 – z vajíček perleťovce

2 – z usušených stonků pohanky rudokvěté

 1. Netopýři patří mezi

1 – ptáky

0 – ještěry

2 – savce

 1. Co je to střenka?

1 – malá rybka

0 – kůstka v uchu kočkovitých šelem

2 – držadlo nože

 

Napsat komentář