Prvních několik dní na Vystrkově. / The first few days in Vystrkov.

Prvních několik dní na Vystrkově. / The first few days in Vystrkov. 6 – 9.7. 2022

Dokončujeme stavby a užíváme si léta.
V sobotu přijedou první děti.

The first few days in Vystrkov.
We finish the constructions and enjoy the summers.
The first children will arrive on Saturday.