Quest Cyklista. / Quest Cyclist. (wheelman)

Quest Cyklista. / Quest Cyclist. (wheelman)

                                              Mistrovství pro chlapce. Drobné zkoušky, které mnohé naučí.                                            Vypracováno pro turistický oddíl mládeže – Hvězda Severu – Brno.
Championship for boys. Tiny exams that many will learn.                                                     Developed for the youth tourist section – Star of the North – Brno.

Zdroj obrázku:

http://www.kola-mayo.cz