Ringoturnaj – turnaj v házení kroužku.

Ringoturnaj – turnaj v házení kroužku.

KŘIŽANOV
4.5 – 8.5. 2022
541 účastníků z celé ČR
Ringo turnaj je celostátní setkání Royal Rangers v České republice, kterého se účastní stále více lidí.
Nejde jen o soutěžení a zápolení na hřišti.
Jde především o kamarádství a vzájemné vztahy mimo něj. Neoficiálním heslem turnaje je:
„Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. Ale ne tak úplně vyhrát, jako vyhrát si!“

Ringoturnaj – round throw tournament
KŘIŽANOV
4.5 – 8.5. 2022
541 participants from all over the Czech Republic
The Ringo tournament is a nationwide Royal Rangers meeting in the Czech Republic, which is attended by more and more people.
It’s not just about competition and wrestling on the field.
It is mainly about friendship and mutual relations outside of it. The unofficial motto of the tournament is:
„It is not important to participate, but to win. But not as much to win as to win! ”