Rozdělání ohně pomocí třením dřev. / A fire using friction woods.

Rozdělání ohně pomocí třením dřev. / A fire using friction woods.

Letos na našem letním táboře, jsme uskutečnili několik – mnoho pokusů, rozdělat oheň třením dřev. nakonec se nám to povedlo dvakrát po sobě. Pak už ne.
Přináším jeden z mnoha návodů jak na to. Chce to jen trpělivost a čas.
Návod je z časopisu Skaut Junák.

This summer in our summer camp, we have made several – many attempts, to make a fire by friction of wood. in the end, we did it twice in a row. Then no longer.
I bring one of the many instructions on how to do it. It only takes patience and time.
The guide is from Skaut Junák.