Dárek, který potěší. / A gift that will please.

Jeden hezký uzel vydá za mnoho dárků. / One nice knot is worth a lot of gifts.

Velmi mnoho se lidé se snaží vymýšlet a kupovat velmi drahé dárky,k obdarování svých blízkých. Avšak stačí i jen tak málo, aby se radost rozrostla do nekonečného stavu. Dárek, který potěší.

Very many people try to invent and buy very expensive presents to give their loved ones. However, just enough to make the joy grow into an endless state. A gift that will please.

Převzato z profilu Boys life, na Facebooku.
Taken from the Boys life profile on Facebook.