Skautská klubovna na Děkanství. / Scout Club at the Deanery.

Skautská klubovna na Děkanství. / Scout Club at the Deanery.

 Fotografie bývalé skautské klubovny v budově na Děkanství. V roce 2007 se Druhý chlapecký oddíl musel z těchto prostor vystěhovat a to z důvodu navýšení nájmu na neúnosnou mez ze strany katolické církve. Fotografie též zachycují místnosti po vyklizení. Oddíl se přestěhoval do školních tříd na 8.ZŠ v Příbrami, kde jeho podstata chlapeckého oddílu byla přeměněna na koedukovaný skautský oddíl a byla změněna i činnost oddílu na volnočasový herní klub.Photo of a former scout clubhouse in a Dean’s building. In 2007, the Second Boys Division had to move out of these areas to increase the rent to an unbearable limit on the part of the Catholic Church. Photos also capture rooms after clearance. The section moved to school classes at the 8th Primary School in Příbram, where its essence of the boys‘ section was transformed into a coeducated scout club, and the activity of the division was changed to a free-time game club.

Více fotografií najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More photos can be found on the TOMATO web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Klubovna_Dvojky_Pribram_na_Dekanstvi./

 

Napsat komentář