Stoupání na horu. / Climbing the mountain.

Stoupání na horu. / Climbing the mountain.

2011, 2012, 2013

Skauti v průběhu roku plnili nejrůznější zkoušky a za ně bylo ocenění v podobě získání určité hodnosti. Jak postupovali – Stoupali na horu, můžete vidět v přiloženém albu, nebo na webovém portálu Rajče.

Scouts performed various tests throughout the year and received awards in the form of obtaining a rank. As they progressed – They climbed the mountain, you can see them in the attached album, or on the Tomcat web portal.